רשימת פעלים בסיסיים - Список основных глаголов

שורששם פועלעברהווהאתידשם פעולהשם תואר
Вернуться