font:  Вернуться

תשאירי לי מקום לחבק אותך

таш'ири ли маком лэхабэк отах

Оставь мне место обнять тебя

אבטיפוס

автипус

Группа "Автипус" ("Прототип")

מילים: אמיר בן דוד
לחן: אמיר בן דוד
милим: амир бэн давид
лахан: амир бэн давид
Слова: Амир Бен Давид
Музыка: Амир Бен Давидאמרת לי אתמול
שחלמת עלי בלילה.
זה דבר כל כך נחמד
לדעת שמישהו חולם עליך.
גם אם זה חלום קצר.
ואם זו את,
זה אפילו עוד יותר נחמד.

амарт ли этмоль
шэ-халамт алай ба-лайла.
зэ давар коль ках нэхмад
ладаат шэ-мишэhу холэм алэйха,
гам им зэ халом кацар.
вэ-им зо ат,
зэ афилу од йотэр нэхмад.

Ты сказала мне вчера,
Что я тебе приснился [ты мечтала обо мне] ночью.
Это так прелестно
Знать, что кто-то мечтает о тебе.
Даже если это короткий сон.
А если это ты,
Это даже ещё прелестней.

תחלמי, תחלמי...
ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום...

тахлэми, тахлэми...
вэ-таш'ири ли маком лэхабэк отах ба-халом...

Мечтай, видь сон...
И оставь мне место обнять тебя во сне...

כשאת ישנה
ומחייכת לעצמך,
אני שמח שאני שם
לפעמים.
נחמד שחולמים עליך,
גם אם זה חלום קצר.
ואם זו את,
זה אפילו עוד יותר נחמד.

кшэ-ат йэшэна
у-мэхайэхэт лэ-ацмэх,
ани самэах, шэ-ани шам
лиф'амим.
нэхмад шэ-хольмим алэйха,
гам им зэ халом кацар.
вэ-им зо ат,
зэ афилу од йотэр нэхмад.

Когда ты спишь
И улыбаешься себе,
Я рад, что я там
Иногда.
Приятно знать, что мечтают о тебе.
Даже если это краткий сон.
А если это ты,
То приятней вдвойне.

תחלמי, תחלמי...
ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום...

тахлэми, тахлэми...
вэ-таш'ири ли маком лэхабэк отах ба-халом...

Мечтай, видь сон...
И оставь мне место обнять тебя во сне...